Algemene Voorwaarden JBS Multimedia bv

Op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede bij de uitvoering van opdrachten zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Onderstaand treft u onze algemene voorwaarden aan, wenst u een digitale kopie te ontvangen neem contact met ons op.