Remote support 

TeamViewer is een handig programma waarmee het mogelijk wordt om een medewerker van de helpdesk van JBS multimedia te laten "meekijken"

Hoe werkt het ?

U start het programma met de link. Daarna wordt via internet eenmalig een verbinding gelegd tussen uw PC en de PC van de helpdeskmedewerker van JBS multimedia, zodat hij kan volgen wat er gebeurt op uw beeldscherm. U kunt TeamViewer alleen gebruiken terwijl u een helpdeskmedewerker van JBS multimedia aan de telefoon heeft.
Zodra u TeamViewer afsluit, wordt ook direct de verbinding met onze helpdeskmedewerker verbroken.
Er wordt niets op uw PC geïnstalleerd, dus er blijft ook niets op uw PC achter.

Hoe download u TeamViewer?

Klik links op de blauwe button Download TeamViewer
Na de vraag "Wilt u dit bestand uitvoeren of opslaan?" klikt u op uitvoeren
Na de vraag "Wilt u deze software uitvoeren" klikt u op uitvoeren
Geef het ID nummer aan de heldeskmedewerker van JBS multimedia